© כל הזכויות שמורות למחברת וליוצרת האתר ROOMER – תמר מור.

© All Copy Rights Reserved to Tamar Mor

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברת בכתב ומראש.

אין להעתיק או לשכפל תמונות ופרטים מהאתר.

כל מידע ו/או תצוגה באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני "לוגו" וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של האתר ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם האתר נתן את הסכמתו לכך בכתב ומראש.

הכותבת איננה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, לדעות, להנחיות או למקומות המדווחים באתר.
כל המידע באתר  עצמו הינו אך ורק הבעת דעות של המחברת ואינו בגדר המלצות לפעול/לעשות/לנהוג/לקנות/לטעום וכו'.

הכותבת לא תהיה אחראית לשום  נזק ישיר או עקיף, נזק גוף, כספי או אחר, שייגרם לאדם או למבקר באתר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר או באתרים המקושרים שאליהם הגיע המבקר באתר.

יש לראות את המידע המופיע באתר כדעה אישית של המחברת שאינה בגדר המלצה וכמידע עזר בלבד.

למעוניינים בהצגת תוכן מאתר זה או שיתופי פעולה יש לפנות בכתב ל-ROOMER ורק לאחר אישורי בכתב תוכלו להשתמש בתכנים.

ברישומך למערכת הנך מצהיר כי הנך מאשר/ת שליחת עדכונים ודברי פרסומת למייל המוגדר במערכת.

 

נרשמת בהצלחה!